1966 Kütahya doğumludur.İlk orta ve lise eğitimimi Kütahya’da tamamlamıştır.Lisans eğitimini İTU Mimarlık Fakültesinde yüksek lisansını da aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Anabilim Dalında yapmıştır.Çalışma hayatına serbest mimar olarak başlamıştır. Daha sonra Kütahya Belediyesinde Şehir plancı-Mimar, Dumlupınar Üniversitesinde Etüd Proje Müdürü-Mimar, Akdeniz Üniversitesinde Mimar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Etüd Proje Şube Müdürü-Mimar olarak görevine devam ederek çeşitli önemli projelere imza atmıştır.2015 yılında emekli olmuştur.Halen serbest mimar olarak meslek hayatına devam etmektedir. Resim hayatının her döneminde yer almıştır. Gerek ortaokul lise gerekse üniversite yıllarında. 2016 yılından itibaren de çeşitli atölye çalışmalarına katılmış ve çeşitli karma sergilerde yer almıştır. Halen Okşan Haldız Atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir. Nursel Kabak, 2020 Şubat ayı itibarı ile, gönüllü üye kategorisinde GÜSAD'a katılmıştır. Sanatçı aynı zamanda Yönetim Kurulu Uygulama Komitesi üyesidir.

Güsad'lı Sanatçılar Resim Galerisi
4 Mayıs 2021
1 / 6
benzer
yorumlar

Antalya News | Kültür Sanat Portalı