Gizlilik İlkeleri

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, Antalyanews.com.tr tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, www.Antalyanews.com.tr adlı internet sitesinde (Website) Antalyanews’in herhangi bir hizmet sağladığı herhangi bir dijital platformda, sosyal medya hesaplarında sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

www.Antalyanews.com.tr ‘ye giriş yaparak www.Antalyanews.com.tr‘un hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Antalyanews tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Aşağıda, tüm bu dijital platformların kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. Antalyanews gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi ve diğer servislerimizi kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Antalyanews platformlarının kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Antalyanews’in ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Antalyanews hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay vermiş olarak kabul edilir.

Kişisel Veriler:
Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Antalyanews ile site veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.
Antalyanews’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. Antalyanews, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?
Antalyanews.com.tr veya sosyal medya hesaplarımızı kullandığınızda ya da Antalyanews ile iletişime geçtiğinizde sizden aşağıdaki bilgileri elde edebiliriz:

Kayıt Bilgileri: Site, veya platformlar üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak ad soyad, e-posta adresi, telefon numaraları, adres, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site veya dijital platformlardaki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım verileri: Websitesini veya diğer platformlara ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.